Uitleg over IBAN

Wat is een IBAN Nummer

Voor buitenlandse overschrijvingen heeft u al sinds 14 augustus 1999 een IBAN (International Bank Account Number) nummer nodig. Sinds Januari 2007 is ook voor Nederlandse overschrijvingen het IBAN nummer verplicht.

Een IBAN code / nummer bestaat uit de volgende letters & cijfers;
– Landcode (2 letters)
– 2 controle cijfers
– Bank code
– Rekeningnummer of rekening identificatie

Omdat het IBAN nummer een vrij lang nummer is wordt het meestal per 4 tekens weergeven, bijvoorbeeld NL01 INGB 1234 5678 90.

Handmatig IBAN nummer berekenen

Het is mogelijk om een IBAN nummer handmatig te berekenen, echter vergt dit wel wat denk en reken werk, je berekent het als volgt;

1. Pak het rekeningnummer erbij en maak het 10 cijfers lang door er nullen voor te plaatsen.
2. Plaats de 4 letterige bankcode ervoor bijvoorbeeld RABO.
3. Voeg de landcode daarvoor bijvoorbeeld NL
4. Vervang de letters door hun positie in het Romeinse Alfabet, vermeerderd met 9 (A=10, B=11…Z=35), voeg aan het einde 00 toe en deel het getal door 97, van de rest trek je 98 af.

Het is dus best een lastige berekening, het systeem maakt het mogelijk om uw IBAN nummer automatisch te berekenen. Het IBAN nummer bestaat uit maximaal 34 cijfers en letters.